Remuneration

Executive Board

The remuneration paid to the Executive Board reflects a wish to secure a balanced earnings performance for the Group in the short term as well as in the long term.

Sådan aflønnes Trygs direktion

Bestyrelsen fastsætter aflønning
Trygs direktion er kontraktansat, og alle vilkår i direktionens honorering fastsættes af bestyrelsen. Bestyrelsen vurderer direktionens aflønning en gang om året.

Bedømmelsen sker på grundlag af de krav, der stilles for at tiltrække og fastholde de bedst kvalificerede direktionsmedlemmer. 

Lønsammensætning
Direktionens aflønning består af fast løn, pension og en variabel løndel. Variable lønelementer udgør kun en begrænset del af den samlede aflønning.

Bestyrelsen kan beslutte, at den faste løn suppleres med en variabel løndel på op til 50 % af den faste grundløn inklusive pension på tildelingstidspunktet med en tilsvarende nutidsværdi. 

Aktieprogram
Bestyrelsen har besluttet, at det variable lønelement udgøres af et matching aktieprogram. Fire år efter direktørens køb af et antal aktier, tildeles direktøren et tilsvarende antal vederlagsfrie aktier i Tryg.

Tildelingen af matching shares på tildelingstidspunkteter er ikke resultatafhængig. 

Formålet med matching shares-programmet er dels at sikre fastholdelse af direktøren, dels sikre en sammenfaldende økonomisk interesse mellem direktøren og selskabets aktionærer. 
 

Fratrædelse og pension
Hvert medlem af direktionen har 12 måneders opsigelse og ret til 12 måneders fratrædelsesgodtgørelse. Koncernchefen har dog 12 måneders opsigelse og ret til 18 måneders fratrædelsesgodtgørelse plus pensionsbidrag i den samme periode. Hvert medlem af direktionen får indbetalt 25 % af basislønnen til en pensionsordning.   

Remuneration paid to the Executive Board in 2020

(DKK) Morten Hübbe Lars Bonde Johan Kirstein Brammer Barbara Plucnar Jensen
Fixed basic salary 11,783,200 5,600,458 5,692,500 5,200,000
Pension 2,945,800 1,400,115 1,423,125 1,300,000
TCO (car) 255,000 255,000 255,00 255,000
Staff benefits* 27,000 27,000 27,000 27,000
Fixed basic salary, total 15,011,000 7,282,573 7,397,625 6,782,000
Special allowance (conditional shares)** 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000
Share-based remuneration*** 4,603,373 2,233,322 2,367,240 2,079,813
Total 20,814,373 10,715,895 10,964,865 10,061,813

*The calculation of "Staff benefits" has been based on the estimated capitalised value of other such as insurance, mobile phones etc.

**One-off remuneration for work onthe RSA transaction in 2020. Awarded in the form of conditional shares deferred for 4 years. This is the value of the conditional shares on the allotment date.

***The value of Matching Shares (investment shares) at the time of allotment of the right to participate in the Matching Shares programme for the Executive Board for the 2020 performance year.