Aflønning

Direktionen

Trygs direktion aflønnes efter et ønske om at sikre koncernen en profitabel udvikling - både på kort og lang sigt.

Sådan aflønnes Trygs direktion

Bestyrelsen fastsætter aflønning
Trygs direktion er kontraktansat, og alle vilkår i direktionens honorering fastsættes af bestyrelsen. Bestyrelsen vurderer direktionens aflønning en gang om året.

Bedømmelsen sker på grundlag af de krav, der stilles for at tiltrække og fastholde de bedst kvalificerede direktionsmedlemmer. 

Lønsammensætning
Direktionens aflønning består af fast løn, pension og en variabel løndel. Variable lønelementer udgør kun en begrænset del af den samlede aflønning.

Bestyrelsen kan beslutte, at den faste løn suppleres med en variabel løndel på op til 50 % af den faste grundløn inklusive pension på tildelingstidspunktet med en tilsvarende nutidsværdi. 

Aktieprogram
Bestyrelsen har besluttet, at det variable lønelement udgøres af et matching aktieprogram. Fire år efter direktørens køb af et antal aktier, tildeles direktøren et tilsvarende antal vederlagsfrie aktier i Tryg.

Tildelingen af matching shares på tildelingstidspunkteter er ikke resultatafhængig. 

Formålet med matching shares-programmet er dels at sikre fastholdelse af direktøren, dels sikre en sammenfaldende økonomisk interesse mellem direktøren og selskabets aktionærer. 
 

Fratrædelse og pension
Hvert medlem af direktionen har 12 måneders opsigelse og ret til 12 måneders fratrædelsesgodtgørelse. Koncernchefen har dog 12 måneders opsigelse og ret til 18 måneders fratrædelsesgodtgørelse plus pensionsbidrag i den samme periode. Hvert medlem af direktionen får indbetalt 25 % af basislønnen til en pensionsordning.   

Aflønning af direktionen i 2020

(DKK)Morten HübbeLars BondeJohan Kirstein BrammerBarbara Plucnar Jensen
Basisløn11.783.2005.600.4585.692.5005.200.000
Pension2.945.8001.400.0001.423.1251.300.000
Bil (TCO)255.000255.000255.000255.000
Personalegoder*27.00027.00027.00027.000
Fast løn i alt15.011.0007.282.5737.397.6256.782.000
Særligt tillæg (betingede aktier)**1.200.0001.200.0001.200.0001.200.000
Værdi af matching shares***4.603.3732.233.3222.367.2402.079.813
I alt20.814.37310.715.89510.964.86510.061.813

*"Personalegoder" er opgjort som den skønneste kapitaliserede værdi af øvrige personalegoder, som forsikring, mobil etc.

**Engangsvederlag tildelt for arbejdet med RSA-transaktionen i 2020. Tildelt i betingede aktier, der udskydes i 4 år. Her er anført værdien af de betingede aktier på tildelingstidspunktet.

***Værdien af matching shares på tildelingstidspunktet relateret til matching shares programmet for optjeningsåret 2020.