Forsidebillede

Resultat for 1. kvartal 2021

 

Tryg har offentliggjort resultat for 1. kvartal 2021. Præmievækst på 6,2%, teknisk resultat på 751 mio. DKK og et investeringsresultat på 343 mio. DKK.

Link til telekonference webcast

CFO Barbara Plucnar Jensen om resultatet for 1. kvartal

RSA

Tryg er i gang med at overtage ejerskabet af Trygg Hansa i Sverige og Codan i Norge.
 
Når det er tilendebragt, vil vi være Skandinaviens største skadeforsikringsselskab
Læs mere her