Selskabsledelse

Generalforsamling

Generalforsamlingen er Trygs højeste ledende og beslutningstagende instans. På generalforsamlingen kan aktionærer udøve deres indflydelse ved at komme med udtalelser, stille spørgsmål og stemme.

 

Tilmeld dig generalforsamlingen på InvestorPortal

Alle aktionærer er velkomne

Som aktionær opfordres du til at deltage på den årlige ordinære generalforsamling. Alle aktionærer kan stemme på generalforsamlingen eller give en fuldmagt til bestyrelsen eller tredjemand. Fuldmagten til bestyrelsen gør det muligt for aktionæren at tage stilling til de enkelte punkter på dagsordenen. 

Indkaldelsen

Trygs generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af april. Bestyrelsen indkalder til generalforsamlingen med mindst otte dages varsel. Aktionærer har mulighed for at modtage indkaldelsen elektronisk.

Indkaldelsen indeholder relevante oplysninger om tid og sted. Den byder også på en dagsorden, der som minimum omfatter punkterne:

 • Bestyrelsens beretning om det forløbne regnskabsår.
 • Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse og meddelelse af decharge til bestyrelse og direktion, herunder fastsættelse af bestyrelsens honorarer.
 • Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport, herunder forslag til udbyttebetaling for det forløbne regnskabsår.
 • Forslag fra bestyrelsen eller aktionærer.
 • Valg af medlemmer til bestyrelsen.
 • Valg af revisor.
 • Eventuelt.

Forslag til kontant udbytte

De fuldstændige forslag indeholder også bestyrelsens forslag til kontant udbytte. Det kontante udbytte er baseret på årets resultat. 

Spørgsmål og svar

Hvordan får jeg en indkaldelse til generalforsamlingen?

For at modtage en indkaldelse til generalforsamlingen, skal du tilmelde dig på vores InvestorPortal

Du kan vælge at modtage indkaldelsen på e-mail eller med posten. For at modtage indkaldelsen via e-mail, skal du registrere din e-mailadresse på InvestorPortalen under Indstillinger.

Hvorfor modtager jeg ikke en indkaldelse?

Vi sender kun indkaldelser ud til aktionærer, som har tilmeldt sig generalforsamlingen på InvestorPortalen.

Kan jeg få tilsendt en årsrapport?

Som følge af faldende efterspørgsmål, trykker vi ikke længere årsrapporten, og den udarbejdes kun på engelsk. Vi har i år publiceret en årsprofil  med et stort fokus på Trygs arbejde med bæredygtighed. 

  Årsrapporten

  • Download årsrapporten her (findes kun på engelsk)

  Årsprofil

  • Download årsprofilen her

  Har du spørgsmål til generalforsamlingen?

  Bettina Drejer Clausen, Koncernchefjurist

  Telefonnr.: +45 29 60 89 33

  Har du spørgsmål til generalforsamlingen?

  Gianandrea Roberti, Investor Relations Officer

  Telefonnr.: +45 20 18 82 67