pige

Samfundsansvar
i Tryg

I Tryg handler samfundsansvar om at bidrage til vores purpose: i en verden, der forandrer sig, gør vi det enklere at være tryg. Vores indsatser har til formål at bidrage til en bæredygtig fremtid og skabe langsigtet værdi, der gavner både vores kunder, medarbejdere, aktionærer såvel som samfundet. 

Kontakt Corporate Responsibility

Kontakt os

Find alle politikker i Tryg

Til politikker
Rammen for vores indsats
Vores CR-politik sætter rammen for de tematiske områder for Trygs CR-indsats.
Læs, hvordan vi arbejder og stiller krav
Vores CR-aktiviteter udstikker, hvordan vi arbejder med de 10 principper i FNs Global Compact. Du kan også læse, hvordan vi stiller krav til stakeholder involvering, monitorering og rapportering af vores CR-aktiviteter.