Vores Sustainability & ESG governance

Vores arbejde med bæredygtighed er af høj prioritet for Tryg og er derfor rodfæstet i vores Direktion. Dertil har vi etableret et Sustainability & ESG Board, som driver Trygs strategiske bæredygtighedsindsatser.

Bæredygtighedsagendaen er væsentlig for både vores kunder, leverandører, medarbejdere og aktionærer. Den er bredt forankret, den er ønsket. Det ønske er vigtigt for den impact, vi i sidste ende kan være med til at skabe. For at leve op til ordene og gøre en forskel tror jeg, at det er vigtigt med dokumentation og tracking. Det er vigtigt, at bæredygtighed ikke bare er noget, vi taler om – men noget, vi handler på
ledet af CFO

I Tryg tror vi på at drive en transparent, etisk og ansvarlig virksomhed. Vores forpligtelse til Sustainability & ESG er yderligere beskrevet i vores Sustainability & ESG-politik (kun på engelsk). Vi er medlemmer af FN’s Global Compact og følger Global Compacts 10 Principper, der danner grobund for alt, hvad vi gør i Tryg.

Tryg har etableret en Code of Conduct og en Supplier Code of Conduct. Vores Code of Conduct afspejler samfundets normer og værdier og omfatter de emner, der er af stor betydning for både vores interessenter og vores egen forretning. Vores Supplier Code of Conduct er baseret på internationalt anerkendte aftaler, der har til formål at mindske virksomheders negative indflydelse på menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljøbeskyttelse og antikorruption, herunder FN's Global Compact.

Sustainability & ESG Board

Tryg har etableret et Sustainability & ESG Board, som har til formål at drive vores strategiske indsatser for bæredygtighed. Direktionen er repræsenteret af koncernfinansdirektør, som formperson, sammen med syv nordiske direktører.

Sustainability & ESG Boardet har en rådgivende funktion i at sætte Trygs strategiske retning og supporterer Direktionen med anbefalinger til initiativer. Trygs Sustainability & ESG-rapport godkendes af Boardet, inden den endelige godkendelse af Trygs Direktion og Bestyrelse. Boardet fører tilsyn med og monitorerer resultater og målsætninger, Trygs strategiske retning samt følger op på og igangsætter initiativer i Tryg.

Ledelsesstruktur