Læs om selskabsledelse i Tryg

Selskabsledelse

En sund balance mellem korte og langsigtede aktiviteter, stærke relationer til vores interessenter og en tostrenget ledelsesstruktur.


Læs, hvordan Tryg anvender selskabsledelse i det daglige her. 

Tryg følger anbefalingerne for
god selskabsledelse

Tryg anvender anbefalingerne for god selskabsledelse udarbejdet af Komitéen for god Selskabsledelse.
Anbefalingerne er i overensstemmelse med dansk og EU-retlig selskabslovgivning m.v., OECDs principles of Corporate Governance samt anerkendt 'best practice'.

Whistleblower Linje

Læs mere