Læs mere om CSR rapportering
Corporate Responsibility rapportering

Trygs Corporate Responsibility rapportering

Trygs Corporate Responsibility (CR) rapportering har til formål at synliggøre og dokumentere, hvordan vi opfylder vores CR-politik og hvilke resultater vi opnår. Hvert år i januar offentliggør vi en uafhængig CR-rapport. Derudover er den lovpligtige rapportering om samfundsansvar tilgængelig i Trygs finansielle årsrapport.