CSR Rapportering

Trygs regnskabsprincipper

Her kan du læse mere om Trygs regnskabprincipper.

Indsamling af CSR-data i Tryg

Indsamling af CSR-data i Tryg sker i CSR-systemet, en intern database, hvortil alle relevante databehandlere indrapporterer årets resultater.

Data godkendes af den dataansvarlige i hvert enkelt forretningsområde eller stabsfunktion. I enkelte tilfælde suppleres databasen med oplysninger i andet format, som sendes til CSR enheden efter anmodning.

Data relateret til klima-indsatsen leveres i nogle tilfælde af leverandøren. Det gælder mængden af CO2 udslip på bil- og flytransport.

CO2-udledninger af energiforbrug, elektricitet og affald foretages på baggrund af forbrugsopgørelser fra leverandørerne og ved anvendelse af CO2-beregneren på Klimakompasset.dk.

Du kan læse mere om miljø og klima i Tryg her.

Sammensætningen af medarbejderne i Tryg bliver opgjort ud fra interne data. Du kan læse mere om mennesker og mangfoldighed i Tryg her.