Aflønning

Bestyrelsen

 

Trygs bestyrelse aflønnes med et fast årligt honorar, som godkendes af vores aktionærer på den årlige generalforsamling. 

Sådan aflønnes Trygs bestyrelse

Bestyrelsen aflønnes med et fast årligt honorar. Det er vores aktionærer, der godkender honoraret på den årlige generalforsamling. 

  • Bestyrelsesmedlemmerne modtager ingen bonus og er ikke omfattet af nogen form for incitaments- eller fratrædelsesordninger.  
     
  • Grundbeløbet fastsættes på grundlag af udviklingen i et sammenligneligt marked, hvor der samtidig tages hensyn til kravene til kompetencer og indsats samt arbejdsomfang, herunder antallet af møder. 
     
  • Bestyrelsesformanden modtager tredobbelt grundbeløb, mens næstformanden modtager dobbelt beløb.

Bestyrelsens samlede honorar i 2020

DKK Honorar Revisionsudvalg Risikoudvalg IT-Data udvalg Aflønningsudvalg Nomineringsudvalg Social sikring (NO/SE)* Total
Jukka Pertola, formand 1.170.000 140.000 165.000 150.000 1.625.000
Torben Nielsen, næstformand** 780.000 240.000 240.000 82.500 100.000 1.442.500
Lene Skole 390.000 160.000 160.000 710.000
Mari Thjømøe 390.000 160.000 160.000 135.610 845.610
Carl-Viggo Östlund 390.000 210.000 110.000 140.580 850.580
Ida Sofie Jensen 390.000 140.000 110.000 100.000 740.000
Tina Snejbjerg*** 390.000 160.000 82.500 632.500
Lone Hansen**** 97.500 35.000 132.500
Tom Eileng**** 97.500 27.500 23.875 148.875
Elias Bakk***** 390.000 105.000 9.010 593.010
Karen Bladt 390.000 390.000
Claus Wistoft 390.000 390.000
Gert Ove Mikkelsen****** 292.500 55.868 348.368
Charlotte Dietzer****** 292.500 292.500

*Arbejdsgiverafgift til social sikring for bestyrelsesmedlemmer fra Sverige og Norge.

**Indtrådte som ekstra medlem af Aflønningsudvalget i marts 2020; Torben Nielsen modtog i 2020 endvidere honorar som formand fr bestyrelsen i datterselskaberne Tryg Invest A/S (125.000 DKK) og Kapitalforeningen Tryg Invest Funds (200.000 DKK).

***Indtrådte som medlem af Aflønningsudvalget i marts 2020

****Udtrådte af bestyrelsen i marts 2020

*****Indtrådte som medlem af IT-Data udvalget i marts 2020

******Indtrådte i bestyrelsen i marts 2020