Aflønning

Bestyrelsen

 

Trygs bestyrelse aflønnes med et fast årligt honorar, som godkendes af vores aktionærer på den årlige generalforsamling. 

Sådan aflønnes Trygs bestyrelse

Bestyrelsen aflønnes med et fast årligt honorar. Det er vores aktionærer, der godkender honoraret på den årlige generalforsamling. 

  • Bestyrelsesmedlemmerne modtager ingen bonus og er ikke omfattet af nogen form for incitaments- eller fratrædelsesordninger.  
     
  • Grundbeløbet fastsættes på grundlag af udviklingen i et sammenligneligt marked, hvor der samtidig tages hensyn til kravene til kompetencer og indsats samt arbejdsomfang, herunder antallet af møder. 
     
  • Bestyrelsesformanden modtager tredobbelt grundbeløb, mens næstformanden modtager dobbelt beløb.

Bestyrelsens samlede honorar i 2021

DKKBasishonorarRevisionsudvalgRisikoudvalgAflønningsudvalgIT-data udvalgNomineringsudvalgSocial sikring (NO/SE)***Total
Jukka Pertola, formand1.170.000165.000140.000150.0001.625.000
Torben Nielsen, næstformand*780.000240.000240.000110.000100.0001.470.000
Lene Skole390.000160.000160.000710.000
Mari Thjømøe390.000160.000160.000135.610845.610
Carl-Viggo Östlund390.000110.000210.00072.491782.491
Ida Sofie Jensen390.000110.000140.000100.000740.000
Tina Snejbjerg390.000160.000110.000660.000
Elias Bakk390.000140.000104.940634.940
Karen Bladt390.000390.000
Claus Wistoft390.000390.000
Gert Ove Mikkelsen390.00074.490464.490
Charlotte Dietzer390.000390.000
Lone Møller Olsen292.500120.000120.000532.500

* Modtog endvidere honorar som formand for bestyrelsen i datterselskaberne Tryg Invest A/S (250.000 kr.) og Kapitalforeningen Tryg Invest Funds
(200.000 kr.)

** Indtrådte i bestyrelsen i marts 2021, som ekstra medlem af bestyrelsen

*** Arbejdsgiverbetalt social sikring/skat for bestyrelsesmedlemmer fra Sverige og Norge