Aflønning

Bestyrelsen

 

Trygs bestyrelse aflønnes med et fast årligt honorar, som godkendes af vores aktionærer på den årlige generalforsamling. 

Sådan aflønnes Trygs bestyrelse

Bestyrelsen aflønnes med et fast årligt honorar. Det er vores aktionærer, der godkender honoraret på den årlige generalforsamling. 

  • Bestyrelsesmedlemmerne modtager ingen bonus og er ikke omfattet af nogen form for incitaments- eller fratrædelsesordninger.  
     
  • Grundbeløbet fastsættes på grundlag af udviklingen i et sammenligneligt marked, hvor der samtidig tages hensyn til kravene til kompetencer og indsats samt arbejdsomfang, herunder antallet af møder. 
     
  • Bestyrelsesformanden modtager tredobbelt grundbeløb, mens næstformanden modtager dobbelt beløb.

Bestyrelsens samlede honorar i 2020

DKKHonorarRevisionsudvalgRisikoudvalgIT-Data udvalgAflønningsudvalgNomineringsudvalgSocial sikring (NO/SE)*Total
Jukka Pertola, formand1.170.000140.000165.000150.0001.625.000
Torben Nielsen, næstformand**780.000240.000240.00082.500100.0001.442.500
Lene Skole390.000160.000160.000710.000
Mari Thjømøe390.000160.000160.000135.610845.610
Carl-Viggo Östlund390.000210.000110.000140.580850.580
Ida Sofie Jensen390.000140.000110.000100.000740.000
Tina Snejbjerg***390.000160.00082.500632.500
Lone Hansen****97.50035.000132.500
Tom Eileng****97.50027.50023.875148.875
Elias Bakk*****390.000105.0009.010593.010
Karen Bladt390.000390.000
Claus Wistoft390.000390.000
Gert Ove Mikkelsen******292.50055.868348.368
Charlotte Dietzer******292.500292.500

*Arbejdsgiverafgift til social sikring for bestyrelsesmedlemmer fra Sverige og Norge.

**Indtrådte som ekstra medlem af Aflønningsudvalget i marts 2020; Torben Nielsen modtog i 2020 endvidere honorar som formand fr bestyrelsen i datterselskaberne Tryg Invest A/S (125.000 DKK) og Kapitalforeningen Tryg Invest Funds (200.000 DKK).

***Indtrådte som medlem af Aflønningsudvalget i marts 2020

****Udtrådte af bestyrelsen i marts 2020

*****Indtrådte som medlem af IT-Data udvalget i marts 2020

******Indtrådte i bestyrelsen i marts 2020