Equity story

Tryg som en investering

Tryg startede som en lokal brandkasse for næsten 300 år siden. I dag er selskabet et af Nordens største forsikringskoncerner. Læs mere om Tryg som en investering her. 

 

 

Tryg som investering

Profil

Nordisk forsikrings-brand

Tryg er et skadeforsikringsselskab med et meget stærkt brand og med fokus på lønsomhed og effektivitet. Tryg er en veletableret forretning, og har rødder tilbage til det 18. århundrede. 

Stærk markedsposition

Med cirka 4.000 medarbejdere i Danmark, Norge og Sverige, er Tryg en af de største spillere på det nordiske forsikringsmarked. Tryg er det største selskab i Danmark, det fjerdestørste i Norge og det femtestørste selskab i Sverige.

Hvorfor investere?

Som aktionær i Tryg opnår du fordele ved en stabil og attraktiv nordisk skadeforsikringssektor, hvor margin er blandt de højeste i verden. Privat og Erhverv udgør omkring 70 procent af præmieindtægterne, hvilket medvirker til at fastholde stabile resultater.

Udbyttepolitik

  • Målsætning om et nominelt stabilt stigende udbytte
  • Udbetale 60-90% af resultatet efter skat
  • Kvartalsvis udbytte
  • Ekstraordinært udbytte for at tilpasse kapitalniveauet yderligere

Trygs finansielle mål, 2020

  • Forsikringsteknisk resultat: 3,3 mia. DKK
  • Combined ratio: ≤ 86
  • Omkostningsprocent: ~ 14
  • Egenkapitalforrentning: ≥ 21%

Trygs kundemål, 2020

  • TNPS: 70
  • Stigning i antal produkter pr. kunde: +10 % 

Equity story

Læs mere om Trygs equity story

Risikostyring

Risikostyring

Læs mere her