Aktien

Udbytte

Trygs udbyttepolitik har en ambition om vækst i det årlige nominelle udbytte, mens Tryg fastholder en solid kapitalposition baseret på Trygs partielle interne model.
 

Tryg sigter efter at tilbyde et nominel, stabilt og stigende udbytte på årlig basis. Den målsatte udbetaling på 60-90% (baseret på driftsindtjening) af resultatet efter skat er sekundær sammenlignet med målet om stigende udbytte. Udbytte udbetales kvartalsvist og yderligere kapitalrepatriering vil blive udbetalt ultimo året som ekstraordinær udbytte.

Siden indførelsen af den nye udbyttepolitik i 2012, er udbytte per aktie steget fra 5,2 DKK i 2012 til 7,0 DKK i 2020. 

Grundet opkøbet af RSA og aktieemissionen i 2021 udbetalte Tryg 4,28 DKK per aktie. 

Mio. DKK202320222021202020192018
Udbytte4.7344.1182.8022.1152.0561.994
Udbytte pr. aktie (DKK)7,406,294,287,06,86,6
Udbytteprocent123%183%89%76%72%115%
Ekstraordinært tilbagekøb1.0005.000    
Ekstraordinært udbytte    500