Aktien

Udbytte

Trygs udbyttepolitik har en ambition om vækst i det årlige nominelle udbytte, mens Tryg fastholder en solid kapitalposition baseret på Trygs partielle interne model.
 

Tryg sigter efter at tilbyde et nominel, stabilt og stigende udbytte på årlig basis. Den målsatte udbetaling på 60-90% af resultatet efter skat er sekundær sammenlignet med målet om stigende udbytte. Udbytte udbetales kvartalsvist og yderligere kapitalrepatriering vil blive udbetalt ultimo året som ekstraordinær udbytte.

Siden indførelsen af den nye udbyttepolitik i 2012, er udbytte per aktie steget fra DKK 5,2 i 2012 til DKK 7,0 i 2020. 

Mio. DKK 2020 2019 2018 2017 2016
Udbytte 2.115 2.056 1.994 1.827 1.770
Udbytte pr. aktie (DKK) 7,0 6,8 6,6 6,4 6,2
Udbytteprocent 76% 72% 115% 73% 72%
Ekstraordinært tilbagekøb          
Ekstraordinært udbytte   500   1.000 1.000