Aktien

Aktionærer

Tryg blev noteret på Nasdaq OMX København den 14. oktober 2005 og er en del af C25 indekset. C25 indekset er et capped indeks over de 25 aktier med den højeste 6 måneders omsætning og den største free float justeret for markedsværdi på det danske aktiemarked. 
 

aktionærer

Hovedaktionær 
TryghedsGruppen smba ejer 45 % af Trygs aktier og er et selskab med begrænset ansvar. Selskabets formål er at eje aktier i forsikringsselskaber eller i virksomheder med aktiviteter inden for tryghed. 

Et repræsentantskab, som består af 70 medlemmer, er TryghedsGruppens øverste organ. Repræsentantskabet vælger TryghedsGruppens bestyrelse. TryghedsGruppen er registeret i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen under CVR nummer 10 43 04 10. 

Free float 
Free float er andelen af aktier i et børsnoteret selskab, som er tilgængelig for investeringsmarkedet. Andelen af free float aktier i Tryg er 55 %, mens TryghedsGruppen ejer 45 % af aktierne.

 

Ledelsens aktiebeholdning
Se oversigt over direktionens og bestyrelsens aktiebeholdning her.