Bestyrelsens sammensætning
Selskabsledelse

Bestyrelsens sammensætning

Læs om Trygs principper for sammensætning og udvælgelse af medlemmer her.

Sådan vælges bestyrelsens medlemmer

Trygs bestyrelse har 13 medlemmer. Otte vælges på den årlige generalforsamling, hvoraf seks er uafhængige fra Tryg og TryghedsGruppen, og tre er medlemmer af TryghedsGruppens bestyrelse. De sidste fire medlemmer er medarbejdervalgte.

De 13 medlemmer består af

4 medarbejdervalgte repræsentanter
6 uafhængige medlemmer
3 medlemmer fra TryghedsGruppens bestyrelse

Diversitet og effektive beslutninger

Bestyrelsen vurderer, at antallet af bestyrelsesmedlemmer er passende for at kunne sikre en konstruktiv debat, tilstrækkelig diversifikation og en effektiv beslutningsproces.

  • Tryg ønsker en afbalanceret fordeling af blandt andet alder og køn i bestyrelsens sammensætning.
  • Bestyrelsesmedlemmerne er i alderen fra 40 til 72 år, og bestyrelsen består i seks kvindlige og seks mandlige medlemmer.
  • De generalforsamlingsvalgte medlemmer må maksimalt sidde i bestyrelsen i 12 år. Dette for at sikre fornyelse i bestyrelsen.

Medarbejdervalgte medlemmer

Trygs medarbejderne har ret til at vælge et antal repræsentanter til bestyrelsen. Antallet skal svare til halvdelen af de øvrige medlemmer af bestyrelsen.

Repræsentanter fra Danmark, Norge og Sverige

Efter aftale med koncernens personaleorganisationer, vælges Trygs medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer på tværs af koncernens nordiske grænser. Der vælges:

  • 2 bestyrelsesmedlemmer blandt medarbejderne i Danmark

  • 1 bestyrelsesmedlem blandt medarbejdere i Norge

  • og 1 bestyrelsesmedlem blandt medarbejderne i Sverige.

I henhold til lovgivningen har medarbejderrepræsentanterne samme rettigheder, pligter og ansvar som de øvrige medlemmer af bestyrelsen.