Compentencies
Selskabsledelse

Bestyrelsens kompetencer

Årlig evaluering

Trygs bestyrelse søger en afbalanceret fordeling af medlemmernes kompetencer og evaluerer sit arbejde hvert år. Den årlige evaluering sker med henblik på at identificere eventuelle behov for opdatering af viden eller kompetencer.

Opdateret viden og diversitet

Nye bestyrelsesmedlemmer tilbydes introduktionskurser, ligesom bestyrelsesmedlemmer bliver tilbudt efteruddannelse efter behov. Bestyrelsen søger desuden en afbalanceret fordeling af blandt andet alder og køn i medlemmernes sammensætning.

Nødvendige kompetencer

Bestyrelsen vurderer, at de nødvendige kompetencer og kvalifikationer for Trygs bestyrelsesarbejde omfatter følgende kriterier: Intellektuel tilgang, selvstændighed og uafhængighed, interpersonelle kompetencer, integritet, engagement, forretningsforståelse og -judgement, problemløsningsevner, netværksevner, forståelse for risikostyring, evne til at vurdere successionsscenarier, generelt topledelseserfaring, erfaring indenfor finans og/eller revision, erfaring indenfor HR/ledelse/talent/organisation, erfaring indenfor forretningsudvikling, erfaring fra den finansielle sektor, erfaring med risikostyring og regulatoriske krav, erfaring inden for forsikring - teknisk (underwriting, hensættelser, reassurance), erfaring indenfor forsikring - kommerciel & produkt, digital erfaring, erfaring med nye forretningsmodeller, erfaring med kundehåndtering og -interaktion.

Nedenfor er de enkelte bestyrelsesmedlemmers erfaring og kompetencer kort beskrevet.

 

Kompetencer i Trygs bestyrelse

Jukka Pertola

Formand for bestyrelsen
Jukka har særlige kompetencer inden for telekommunikation, IT og digitalisering, forretningsmodeller, strategi og forretningsudvikling. Forståelse for risikostyring, M&A, forretningsforståelse og -judgement samt forsikring. J
ukka Pertola har mere end 10 års bestyrelseserfaring fra selskaber, fonde og organisationer. 

Torben Nielsen

Næstformand for bestyrelsen og formand for revisions- og risikoudvalget 
Torben har fra sit virke som tidligere Nationalbankdirektør særlige kompetencer inden for ledelse, bestyrelsesforhold og finansøkonomi såvel som erfaring med risikostyring og regulatoriske bestemmelser, forretningsfortåelse og -judgement.

Karen Bladt

Karen har solid forretningsforståelse og -judgement, erfaring i forretningsudvikling med en analytisk tilgang til problemløsninger. 

Claus Wistoft

Claus har analytisk tilgang til problemløsning, vidtgående forretningsknowhow og forretningudvikling samt forståelse for risikostyring og succession. 

Lene Skole

Erfaring med internationale virksomheder blandt andet gennem tidligere arbejde i Coloplast og The Maersk Company Ltd., UK og har kompetencer inden for forretningsforståelse og -judgement, forståelse for forretningsmodeller, risikostyring, forretningsudvikling, finansøkonomi, strategi og M&A. 

Mari Thjømøe

Gennem sit tidligere arbejde, i norske Property ASA og flere bestyrelsesposter, har Mari kompetencer inden risikostyring, strategi, omstrukturering, forretningsudvikling, M&A, IR og finansiel kommunikation samt arbejde med regulatoriske autoriteter.

Ida Sofie Jensen

Ida har solid forretningsforståelse og -judgement, analytisk tilgang til problemløsning og strategi, netværksfærdigheder samt evner at evaluerer successionsscenarier samt forstå digitalisering. 

Carl-Viggo Östlund

Fra en række ledende positioner i børsnoterede selskaber såvel som private selskaber, har Carl-Viggo erfaring inden for forretningsforståelse og -judgement, bank og finansøkonomi samt forståelse for digitalisering og risikostyring.

Lone Møller Olsen

Lone har finansiel indsigt og solid forretningsforståelse. Forståelse for risikostyring, regnskab, finansøkonomi, skat, strategi og M&A. Bred forretningserfaring inden for strategi og marketing