Bestyrelsens ansvar
Selskabsledelse

Bestyrelsens ansvar

Ledelse og finansiel kontrol

Trygs bestyrelse er ansvarlig for den overordnede ledelse og finansielle kontrol af koncernen. Dette sker gennem mål og rammestyring med udgangspunkt i regelmæssig og systematisk stillingtagen til strategi og risici.

Samarbejde med direktionen

Direktionen rapporterer jævnligt til bestyrelsen om:

 • strategi og handlingsplaner
 • udvikling i markedet og koncernen
 • finansieringsforhold
 • kapitalberedskab
 • og særlige risici

I samarbejde med direktionen sørger bestyrelsen for, at koncernens strategi opfølges og udvikles.

Evaluering

 • Årlig
  Bestyrelsen udfører en årlig evaluering af direktionens arbejde og resultater. Her evalueres desuden samarbejdet mellem bestyrelsen og direktionen.
   
 • Intern
  Ud fra forretningsordenen har bestyrelsen defineret en evalueringsprocedure til at bedømme eget arbejde.
  Her vurderes bestyrelsens, bestyrelsesformandens og andre individuelle bestyrelsesmedlemmers resultater.
  Her vurderes samtidig om sammensætningen af bestyrelsen lever op til krav om kompetencer. 

Evalueringen inkluderer samtaler mellem bestyrelsesformanden og individuelle bestyrelsesmedlemmer med henblik på at udvikle bestyrelsens arbejde.