Selskabsledelse

Risikoudvalget

Trygs risikoudvalg fører tilsyn med Trygs kapitalforvaltning og overvåger risikostyringsmiljøet.

Om udvalget

Tryg nedsatte i 2010 et risikoudvalg med det formål at støtte bestyrelsen i dens arbejde og føre tilsyn med kapitalforvaltning og risikostyring. Det overordnede ansvar ligger hos bestyrelsen, mens risikoudvalget overvåger risikostyringsmiljøet samt de tilhørende processer.   

Mødefrekvens  

Risikoudvalget holder møde mindst 4 gange om året. Ethvert medlem kan bede om, at udvalget derudover holder møde ved vurderet behov. Udvalget vedtager en årsplan for arbejdet i udvalget. Udover udvalgets medlemmer deltager repræsentanter fra ledelsen i møderne efter Risikoudvalgets nærmere bestemmelse.

Medlemmer

  • Thomas Hofman-Bang (formand)  
  • Benedicte Bakke Agerup
  • Steffen Kragh
  • Tina Snejbjerg
  • Claus Wistoft

Steffen Kragh, Benedicte Bakke Agerup og Thomas Hofman-Bang repræsenterer ikke hovedaktionæren, TryghedsGruppen, hvorfor de lever op til kravene om uafhængighed og kvalifikationer efter bestyrelsens vurdering.

Opgaver

  • Overvåge virksomhedens risikostyringssystemer. 
  • Gennemgå koncernens risikovurdering. 
  • Vurdere og overvåge at risikostyringsmiljøet fungerer effektivt.