Selskabsledelse

Revisionsudvalg

Trygs revisionsudvalg er et forberedende organ, som skal støtte bestyrelsen i dens arbejde.  

Om udvalget

Udvalget består af tre medlemmer og ledes af et uafhængigt medlem af bestyrelsen, som samtidig er næstformand for bestyrelsen.  

Rammerne for Revisionsudvalgets arbejde er fastlagt i et kommissorium. 

Formål og kompetencer  

Revisionsudvalget er udelukkende et forberedende organ, som skal støtte bestyrelsen i dens arbejde. Revisionsudvalget har viden om og erfaring med finansielle forhold samt regnskabs- og revisionsforhold i børsnoterede selskaber.

Mødefrekvens

Revisionsudvalget afholder mindst 4 møder årligt, og udvalget rapporterer regelmæssigt til bestyrelsen. På mødet, hvor halvårsregnskabet behandles, foretager udvalget en evaluering af det foregående års arbejde, hvor de vurderer behovet for ændringer i kommissoriet. 

Medlemmer  

 • Thomas Hofman-Bang (formand)
 • Benedicte Bakke Agerup
 • Steffen Kragh

Steffen Kragh, Benedicte Bakke Agerup og Thomas Hofman-Bang repræsenterer ikke hovedaktionæren, TryghedsGruppen, hvorfor de lever op til kravene om uafhængighed og kvalifikationer efter bestyrelsens vurdering.

Opgaver  

 • Gennemgå koncernens forsikringsmæssige hensættelser.
 • Gennemgå metodikken bag og koncernens opgørelse af individuelt solvensbehov.
 • Gennemgå effektiviteten i koncernens beredskabsplaner.
 • Vurdere koncernens interne kontrolprocedurer for forebyggelse af svig.
 • Føre tilsyn med års- og delårsregnskaber.
 • Føre tilsyn med den eksterne revisions udførte arbejde. 
 • Føre kontrol med ledelsens opfølgning på den interne og eksterne revisions rapporterede anbefalinger.
 • Sikre at koncernen er overvåget af en uafhængig revision og den interne revision.