Selskabsledelse

Nomineringsudvalget

Trygs nomineringsudvalg sørger for den rette sammensætning og størrelse af direktionen og bestyrelsen.

Om udvalget

Trygs bestyrelse har nedsat et nomineringsudvalg med det formål overordnet at sørge for den rette sammensætning og størrelse af direktionen og bestyrelsen. Rammerne for nomineringsudvalgets arbejde er fastlagt i et kommissorium. 

Mødefrekvens

Nomineringsudvalget holder møde mindst to gange om året. En gang årligt foretager nomineringsudvalget en evaluering af arbejdet og vurderer, om der er behov for ændringer i kommissoriet.

Formanden for udvalget er formanden for bestyrelsen. 

 

Medlemmer

  • Jukka Pertola (formand)
  • Steffen Kragh
  • Jørn Rise

Jukka Pertola og Steffen Kragh repræsenterer ikke hovedaktionæren, TryghedsGruppen, hvorfor de lever op til kravene om uafhængighed og kvalifikationer efter bestyrelsens vurdering.

Opgaver

  • Årligt beskrive de kvalifikationer, der kræves i ledelsesorganerne. 
  • Årligt beskrive ledelsesorganernes struktur, størrelse, sammensætning og resultater. 
  • Årligt beskrive de enkelte ledelsesmedlemmers kompetence, viden og erfaring. 
  • Overveje forslag fra relevante personer, herunder aktionærer og medlemmer af ledelsesorganerne, til kandidater til ledelsesposter. 
  • Foreslå bestyrelsen en handlingsplan for bestyrelsens fremtidige sammensætning med forslag til konkrete ændringer.