INVESTOR

Nikolaj Thalbitzer

Senior Analyst

Nikolaj Thalbitzer

Contact

Nikolaj ThalbitzerInvestor Relations Associate
Telephone+45 20 60 57 84
Emailnikolaj.thalbitzer@tryg.dk