Selskabsledelse

Tryg har fokus på at tilrettelægge koncernens udvikling med en sund balance mellem kort- og langsigtede aktiviteter og driver koncernen baseret på god selskabsledelse. Vi stræber efter at udvikle gode relationer til alle interessenter, fordi de har væsentlig betydning for koncernens resultater fremover.

Tryg anvender anbefalingerne for god selskabsledelse udarbejdet af Komitéen for god Selskabsledelse. Anbefalingerne er i overensstemmelse med dansk og EU-retlig selskabslovgivning m.v., OECDs principles of Corporate Governance samt anerkendt 'best practice'.  

  • Ledelse

    Tryg har et to-strenget ledelsessystem med en bestyrelse og en direktion.
    Mere om ledelsen

  • Organisationsdiagram

    Tryg har en nordisk organisationsstruktur med syv tværnordiske divisioner.
    Se organisationsdiagrammet

Generalforsamling

Generalforsamlingen er vores højeste ledende og beslutningstagende instans, hvor aktionærer kan udøve deres indflydelse.

Mere om generalforsamlingen

Governancerapport

Download Trygs Lovpligtige redegørelse for virksomhedsledelse fra 2017.

Lovpligtig redegørelse 2017