Karriere | Tryg som arbejdsplads | Vores værdier

Bestyrelsen og direktionen igangsatte i 2017 en proces med at fastlægge et purpose (formål) for Tryg:

I en verden, der forandrer sig, gør vi det enklere at være tryg

Det purpose vil i mange år fremover være den gennemgående ledestjerne i Tryg, og strategien for 2018–2020 er første skridt på vejen til på sigt at kunne opfylde vores purpose.

I strategiperioden fra 2018-2020 vil vi understøtte vores purpose på følgende måde:

Søge muligheder for at udvikle os fremfor blot at forsvare vores forretning. Fx gennem: 
• Øget digitalisering
• Nye produkter
• Analytics (intelligent brug af data)

Tilpasse os til kundernes ønsker og behov. Fx gennem:
• Selvbetjening
• Digitalisering af simple processer, så de ikke kræver involvering af medarbejdere  
• Pakketering af produkter

Forblive relevant i vores kunders liv. Fx gennem:
• Produktinnovation
• Forebyggelse
• Nye services i forlængelse af forsikringsproduktet