Kontakt Whistleblower linjen
Selskabsledelse

Whistleblower Linje

Her kan du anmelde din bekymring, hvis du har overværet - eller har mistanke om - brud på regler og love i Tryg.

Koncernchefen beretter

Tryg ønsker at være en virksomhed som kunder, samarbejdspartnere, investorer og andre interessenter kan have fuld tillid til. En af vores stærkeste værdier er, at vi møder mennesker med respekt, åbenhed og tillid.

Hvad er en Whistleblower Linje?

Som led i arbejdet med god virksomhedsledelse har Tryg åbnet en Whistleblower Linje. Her kan interne og eksterne interessenter fortælle, hvis de finder, at medarbejdere, den øverste ledelse i Tryg eller andre med tilknytning til Tryg bryder loven eller reglerne for god selskabsledelse og forretningsskik. 

Sådan behandler vi henvendelser

Alle henvendelser vil blive undersøgt nøje, både for at sikre, at ingen ansat i Tryg optræder forkert og for at sikre, at ingen bliver anklaget uden grund. Alle henvendelser går direkte til chefen for Compliance i Danmark og formanden for revisionsudvalget. 

Hvem kan indberette? 

Det er kun muligt at indberette via linjen, hvis du har en tilknytning til Tryg, for eksempel som leverandør, kunde, samarbejdspartner, investor med videre. Du kan indberette oplysninger om medarbejdere, bestyrelsesmedlemmer eller andre med tilknytning til Tryg.
 

Alle henvendelser behandles anonymt og fortroligt.

Med venlig hilsen  
 
Morten Hübbe  
Koncernchef