INVESTOR

Nikolaj Thalbitzer

Senior Analyst

Nikolaj

Kontakt

Nikolaj ThalbitzerSenior Analytiker
Telefon+45 20 60 57 84
E-mailnikolaj.thalbitzer@tryg.dk