Arbejdstagerrettigheder

Rettigheder på arbejdspladsen

I Tryg støtter vi op om vores medarbejderes rettigheder og frihed til at mødes i foreninger. Læs mere om vores fokusområder for medarbejdertrivsel og rettigheder her. 

Læs om rettigheder i Tryg

Walk & Talk 

Vores medarbejderes trivsel og velvære prioriteres højt. Derfor har vi fået indrettet de grønne områder omkring hovedkontoret i Ballerup med Walk & Talk-ruter, som giver medarbejderne mulighed for at holde møder i det fri. 

Motion og bevægelse kan være med til at forebygge stress, livsstilssygdomme m.m. Undersøgelser viser, at man kan holde mere effektive møder, hvis man bevæger sig samtidig. 

I 2013 etablerede Tryg, som de første i Danmark, fem Walk & Talk ruter, der strækker sig over syv kilometer. Projektet er blevet til gennem et samarbejde med Nordea Liv & Pension, Ballerup Kommune og konsulentvirksomheden Co Creative.

Fagforeningsforhold 

I Danmark, Norge og Sverige er det ulovligt at diskriminere på grund af fagforeningsforhold.

Trygs medarbejdere er medlemmer af flere forskellige fagforeninger, og ved udgangen af 2017 var 87% af de danske medarbejdere dækket af en kollektiv overenskomst, mens tallet var 89% i 2016.

Arbejdsmiljøudvalg

Vi stræber hele tiden efter at skabe et sundt og sikkert arbejdsmiljø for vores medarbejdere. Vores årlige medarbejderundersøgelse afdækker medarbejdernes opfattelse af forholdene, og gør det muligt for os at forbedre de fysiske og psykiske rammer.

Arbejdsskader
På trods af vores fokus på området, sker der arbejdspladsrelaterede skader. I 2016 blev antallet af skader i Danmark opgjort til 10, mens der i 2017 var 9 arbejdsskader. I vores indsats for at reducere arbejdspladsrelaterede skader, inddrager vi vores medarbejdere i udviklingen af funktionsdygtige løsninger.

Vi har 3 nationale arbejdsmiljøorganisationer i Danmark, Norge og Sverige med hvert sit overordnede arbejdsmiljøudvalg.

Uddannelse og undervisning

Udvikling af medarbejdernes kompetencer er afgørende for Tryg. Som en del af den årlige Medarbejder-udviklingssamtale (MUS), udarbejder medarbejderen og den nærmeste leder i fællesskab en udviklingsplan.

Andelen af medarbejdere med en udviklingsplan var 100% i Danmark og Norge ved udgangen af 2017. I vores arbejde med at udvikle vores medarbejdere, gennemgår flere medarbejdere årligt forskellige uddannelsesforløb.

Antallet af uddannelsestimer per medarbejder var i 2016 gennemsnitligt 24,9 timer, mens tallet i 2017 var 17,8 timer.   

Sygefravær 

Den vigtigste indikator for medarbejdernes trivsel, er niveauet for sygefravær. Tallene fra 2015 til 2016 viser et fald på 0,15 procentpoint. I 2015 var det samlede sygefravær i Danmark og Norge 4,24 %, hvor det i 2016 var 4,09%.

Kritisk sygdom 

Sundhedsikring
Når medarbejdere eller deres nærmeste familier rammes af alvorlige sygdomme, forsøger vi at hjælpe og støtte dem på forskellig vis. Alle ansatte tilbydes sundhedsforsikringer, som dækker udgifter til behandling, undersøgelse, medicin og operationer. 

Personlig og økonomisk støtte
I Danmark har vi en uafhængig medicinsk konsulent, der yder støtte og rådgivning i tilfælde af alvorlig og langvarig sygdom. Danske medarbejdere, der er dækket af særlig kollektive overenskomstaftaler, er omfattet af en forsikring, som yder kontant udbetaling i tilfælde af kritisk sygdom.

Psykologbistand og misbrugsrådgivning
Desuden tilbyder Tryg gratis psykologbistand og misbrugsrådgivning i op til 10 timer. Medarbejderne kan bruge denne ordning, uden at skulle involvere Tryg.

Medarbejdertilfredshed 

Hvert år foretager vi en intern undersøgelse af tilfredsheden blandt vores medarbejdere. Dette er suppleret med en stor undersøgelse hvert andet år, hvor vi måler på en række forskellige indikatorer.

I 2016 viste undersøgelsen, at arbejdsglæden hos de ansatte lå på indeks 74 i forhold til index 73 i 2015. I 2017 var tallet steget til index 76. 

Vi igangsætter løbende initiativer, der bidrager til at øge arbejdsglæden hos vores medarbejdere. 

Goder og fordele

Sund kost og motionstilbud til alle medarbejdere
Vores medarbejderes velbefindende er essentielt for os. Det betyder, at vi hver dag i kantinen tilbyder sund og varieret kost, samt frisk frugt til alle medarbejdere. 

Tryg giver også vores medarbejdere mulighed for at holde formen ved lige i et træningscenter, tennisbane, fodboldbane og grønne udendørsarealer, som er placeret omkring og på hovedkontoret i Ballerup og sker gennem vores interne Idrætsforening. 

Alle medarbejdere har mulighed for at gøre brug af disse goder, og adgangen afhænger derfor ikke af typen af ansættelsesforhold.