CEO statement 2017

Det skal være enkelt 
at være Tryg

I 2017 har vi arbejdet målrettet på at videreudvikle vores CSR-strategi. Her styrkes vores målsætning om enkelthed og tryghed, af to vigtige byggesten i vores forretning. Læs hvilke her.

CEO Statement - Morten Hübbe om csr i Tryg

Måden vi driver vores forretning

I Tryg arbejder vi efter et klart formål

Det skal være enkelt at være tryg i en verden, der konstant forandrer sig. Derfor er ansvarlighed integreret i den måde, vi driver vores forretning på. Vi tror nemlig på, at vi når bedre i mål, når vi bidrager til vores fælles samfund  - og gør trygheden enkel og gennemskuelig for alle. 

Læs om vores indsatsområder herunder. 

CR-Strategi | Trygs CR-strategi bygger på et solidt fundament af interne indsatser, og stræber efter at øge trygheden i samfundet. 

Tryghed i samfundet

Tryghed i samfundet

Med fundamentet på plads, kan vi med overskud vende blikket mod samfundet - og mod den kerneydelse, vi brænder for at levere.

En del af vores DNA
Jeg er stolt af, at Tryg på en række områder bidrager til at skabe tryghed i samfundet. Det er en del af vores DNA at skabe tryghed for vores kunder, men vi mener også, at det er nødvendigt at bidrage positivt til det samfund, som vi er en del af. Derfor er jeg glad for, at vi også kan bidrage til initiativer, der formår at bidrage til tryghed i samfundet generelt.

Livbøjer og natteravne i Norge
I 2017 har vi fortsat vores uddeling af livbøjer og vores engagement som hovedsamarbejdspartner for Natteravnene i Norge. Disse initiativer bidrager i høj grad til at skabe tryghed i det norske samfund, og derfor er vi glade for at kunne fortsatte arbejdet i 2018.

Sikkerhed ved vandet
For at øge vores engagement omkring sikkerhed ved vandet, har vi i 2017 indgået et samarbejde med Redningsselskapet i Norge. Her har vi blandt andet sponsoreret en Elias-båd.

Sammen med Redningsselskapet har vi også deltaget i en række events i 2017, der alle har haft til formål at øge folks viden om sikkerhed ved vandet. Her har vi f.eks. haft fokus på, hvordan man kan forebygge drukneulykker.

Vi forsætter arbejdet i 2018
I 2018 er jeg glad for at sige, at vi igen har endnu flere planer om at deltage i events sammen med Redningsselskapet. Jeg tror på, at denne indsats er med til at skabe tryghed i lokalsamfundet.

 

Morten Hübbe, Koncernchef i Tryg

Venlig hilsen

Morten Hübbe
Koncernchef

Tryg som arbejdsgiver

Tryg som arbejdsgiver

I Tryg tror vi på, at tilfredse medarbejdere bidrager positivt til kundeoplevelsen. Derfor vil vi skabe de bedste rammer for medarbejdernes udvikling og støtte en sund balance mellem arbejde og fritid.

Medarbejdertilfredsheden stiger
I 2017 steg medarbejdertilfredsheden til indeks 76 sammenlignet med indeks 74 i 2016, hvilket er noget, vi alle kan være stolte af.

Flere kvinder i lederpositioner
Jeg er samtidig stolt af, at vi løbende introducerer nye initiativer, der skal være med til at øge andelen af kvinder i lederpositioner.

Women’s leadership programme
I 2017 gennemførte de første fem kvindelige Tryg-ledere Women’s Leadership Programme. Programmet er en del af Danish Diversity Council, hvor Tryg er en af de stiftende virksomheder.

Jeg glæder mig til at deres nye kompetencer kommer i spil, og ser frem til at give fem nye kvindelige ledere mulighed for at deltage i programmet i 2018.

Trygge kunderelationer

Trygge kunderelationer

Vores kunder er altafgørende for, at vi kan drive en fornuftig forretning. Derfor har Tryg i høj grad fokus på, hvordan vi både behandler og hjælper vores kunder.

TrygOplevelsen
I 2017 lancerede vi TrygOplevelsen i Danmark, der skal sikre, at alle kunder bliver behandlet ens og får den samme kompetente og personlige rådgivning i forhold til deres forsikringer.

At følge med kundernes behov
Udover kundesupport i topklasse, skal vi også hele tiden arbejde for at møde kundernes ændrede behov. Her er løbende udvikling en vigtig forudsætning for at sikre trygheden.

Tryg Drive
Derfor er jeg stolt over, at vi i 2017 lancerede Tryg Drive – appen, der giver unge bilister under 30 år mulighed for at spare penge på deres forsikring, når de kører godt. God kørsel bliver på den måde både til gavn for den enkelte, men øger samtidig trygheden i samfundet i form af færre skader og øget trafiksikkerhed.

UNDO – 100 % digitalt
Jeg glæder mig desuden til, at vi i 2018 udvider vores innovative tiltag med lanceringen af UNDO, der bliver et 100% digitalt selskab, hvor kunder kan både købe forsikringer og anmelde skader online.

En sund arbejdsplads og gode kunderelationer er vigtige byggesten for vores arbejde med trygheden.
- Morten Hübbe, Koncernchef