CSR arkiv

CSR i indkøb og investering

CSR monitorering
I 2011 introducerede Tryg et program for CSR i indkøb for leverandører. Sammen med leverandørerne gør vi nu en indsats for at reducere CO2 og undgå menneskerettighedskrænkelser.

I vores generelle indkøbsbetingelser og i kontrakter og samarbejdsaftaler indgår en klausul om at bidrage til det samfundsansvar Tryg løfter.

Leverandørerne forventes at overholde internationale standarder for samfundsansvar og kan blive pålagt at rapportere årligt om, hvordan de bidrager til at beskytte miljø og klima, hvor mange klagersager, de har om diskrimination og hvad der gør for at sikre ligebehandling.

De skal også oplyse, hvordan de sikrer, at deres underleverandører ikke medvirker til menneskerettighedskrænkelse samt om deres initiativer til at modvirke korruption.

Pligten til at rapportere er introduceret på autoområdet og i forhold til leverandører af konsulentydelser indenfor it og marketing. Rapporteringen foretages af den enkelte leverandør i en database med fire indikatorer indenfor de områder, der er omfattet af Global Compact. Indikatorerne er baseret på Global Reporting Initiative (GRI).

Læs mere om rapportering her og se vores film om CSR her.

CSR i investeringer
 Trygs eksterne investeringsportefølje forvaltes af eksterne samarbejdspartere, der har til opgave at sikre, at Tryg ikke investerer i kontroversielle aktiviteter. Sammen med vores eksterne managers arbejder for for konstant at sikre, at vi lever op til internationale retningslinjer og krav. I 2015 screenede vi vores investeringer i henhold til nye FN- og EU-regulativer i forhold til sanktioner mod både lande og enkeltpersoner.

Det sker for at undgå at investere i virksomheder involveret i børnearbejde og andre brud på menneskerettighederne, alvorlige miljøskader, korruption, produktion af klyngebomber etc. Såfremt der er investeret i en virksomhed, der overtræder internationale konventioner, optages der dialog med virksomheden om at ændre adfærd, eller den pågældende investering sælges.

Tryg har desuden sammen med andre danske og internationale investorer etableret DI Frontier Market Energy and Carbon Fund, som skal etablere, drive og sælge anlæg til produktion af vedvarende energi i afrikanske lande syd for Sahara baseret på vand, vind, sol og biomasse. Da mangel på infrastruktur til fremførsel af energi ofte hæmmer væksten i disse lande, kan dette bidrage til udviklingsprocessen i landene samtidig med medvirken til den globale omstilling til mere CO2-venlig vedvarende energi.