Investor | Aktien | Aktionærer

Tryg blev noteret på Nasdaq OMX København den 14. oktober 2005. Kun 2 måneder efter børsnoteringen blev Tryg-aktien en del af det prestigefyldte OMXC20-indeks. OMXC20 er det ledende handelsindeks på Nasdaq OMX København, som omfatter de 20 mest handlede aktier i de forløbne 6 måneder.

Hovedaktionær
TryghedsGruppen smba ejer 60 % af Trygs aktier og er et selskab med begrænset ansvar. Selskabets formål er at eje aktier i forsikringsselskaber eller i virksomheder med aktiviteter inden for tryghed.

Et repræsentantskab, som består af 70 medlemmer, er TryghedsGruppens øverste organ. Repræsentantskabet vælger TryghedsGruppens bestyrelse. TryghedsGruppen er registeret i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen under CVR nummer 10 43 04 10.

Free float
Free float er andelen af aktier i et børsnoteret selskab, som er tilgængelig for investeringsmarkedet. Andelen af free float aktier i Tryg er 40 %, mens TryghedsGruppen ejer 60 % af aktierne.

Free float 2015

Hovedaktionær

TryghedsGruppen er Trygs største aktionær med en ejerandel på 60% af aktierne.

Mere om TryghedsGruppen