Resultat for 3. kvt. 2014

Tryg opnåede et forsikringsteknisk resultat på 793 mio. DKK. CR blev forbedret til 83,7.       
Download materiale
Roadshows