CSR | Temaområder | Inklusion

Tryg er en mangfoldig arbejdsplads, hvor vi sikrer ligebehandling og lige muligheder for vores medarbejdere. Mangfoldigheden giver bedre trivsel og sætter os i stand til at forstå kunderne og deres behov bedre.

Vi er stolte af at have medarbejdere ansat med forskelle i køn, alder, etnicitet, handicap, seksuel orientering, tro og religion. Sammen med vores forskellige kompetencer, perspektiver og erfaringer kan mangfoldigheden bringes i spil til gavn for vores kunder, medarbejdere og samfundet generelt.

Se filmen om mangfoldighed i Tryg.


CSR-politik

Vi beskytter mod diskrimination og sikrer lige muligheder i Tryg og skaber på den måde plads til forskellighed. Vi har som mål at bidrage til inkluderende samfund i de nordiske lande.

En del af indsatsten består i at repræsentere mangfoldighed i Tryg med hensyn til alder, køn, etnicitet, handicap, seksuel orientering, tro og religion; vi viser hvordan mangfoldighed fremmer innovation og udvikling af produkter og løsninger, som er attraktive for vores kunder, uanset deres baggrund.

Læs vores CSR-politik her (kun på engelsk)

FNs Global Compact

Princip 6: afskaffelse af diskrimination i forbindelse med beskæftigelse og erhverv.